Home Oznake Marth

Tag: marth

Zvuk je promjena tlaka koja se širi elastičnim medijem. Medij može biti zrak ili voda, a unutar medija titraju njegove molekule. U plinovima i tekućinama valovi zvuka su isključivo longitudinalni (u smjeru gibanja molekula), dok u čvrstim tijelima valovi...

3D model škole

Prema najstarijem očuvanom djelu koje govori o arhitekturi, Vitruvijeva De Architectura, dobra građevina treba imati ljepotu (venustas), čvrstinu (firmitas) i korisnost (utilitas), te se arhitekturu često promatra kao način pronalaženja odgovarajućeg omjera između ove tri osobine, a da ni...
Tijekom prvog polugodišta školske godine 2020./2021. održano je predstavljanje aktivnosti MA(R)TH projekta. Na korisničkoj konferenciji CARNET-a CUC 5.11.2020. profesorice Marina Njerš i Darija Kivač održale su predavanje „MA(R)TH – zbroji se i sviraj“ za preko 2000 sudionika konferencije. Osim...
U sklopu Erasmus+ MA(R)TH projekta jedan od zadataka je bio izraditi 3D tijela. Članovima tima pridružili su se i učenici trećih razreda, polaznici izborne nastave matematike i učenici 1.a, 2.e i 4.a razreda te su izradili ikosaedre, dodekaedre, antiprizme,...
Učenice koje su s profesoricama Ivom Bolfek i Marinom Furkes boravile na grčkom otoku Krfu u sklopu Erasmus + mobilnosti projekta MA(R)TH govorile su u utorak, 25. veljače o provedenim aktivnostima zainteresinranim učenicima Gimnazije. Bilo je vrlo zanimljivo slušati...
U sklopu MA(R)TH projekta, koji se bavi matematikom, umjetnošću i glazbom, naš šesteročlani tim koji su činile profesorice Marina Furkes i Iva Bolfek, te učenice Irma Wolf, Ana Puhar, Ivana Međimurec i Mirta Strbad bio je na mobilnosti na...

Aktivnosti MA(R)TH tima

Članovi projektnog tima MA(R)TH vrijedno rade na brojnim aktivnostima. Nakon četiri mjeseca provođenja projekta odradili su desetak zadataka. Prvo su izradili prijedloge za logo projekta. Najbolji je bio prijedlog Gabrijele Horvat iz 2.g no nažalost za projektni logo izabran...
U Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica nastavlja se Erasmus+ KA2 projekt MA(R)TH započet u listopadu ove godine. Financira se iz fondova EU, a prva projektna mobilnost održana je od 4. do 8. studenog u mjestu Anacapri na otoku Capri u...

PROČITAJTE VIŠE