9.12. Međunarodni dan borbe protiv korupcije naše su maturantice/ambasadorice Europskog parlamenta Ozana Brkić, Lea Danček i Hana Živko obilježile simboličnom akcijom pod motom ‘borba protiv korupcije započinje sa njezinim prepoznavanjem’.

U plavim koverticama učenici su dobili osnovne informacije o oblicima korupcije.
Važno je znati prepoznati koruptivne radnje te postupiti u skladu sa zakonskim propisima jer borba protiv korupcije je preduvjet za razvoj demokratskog društva.

Komentari