Interaktivne funkcije u STEM-u naziv je međunarodnog matematičkog eTwinning projekta u kojem sudjeluju učenice 3. a razreda pod mentorstvom profesorice Marine Njerš. Projekt su osmislili nastavnici iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Projekt je namijenjen učenicima srednjih škola u kojemu proučavaju i primjenjuju znanja o funkcijama. Proučavaju zadane funkcije analitički, tablično, grafički te dijagramima. Uočavaju svojstva sljedećih funkcija: linearna, kvadratna, racionalna, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijska, funkcija korijena. Učenici nadopunjavaju i proširuju kurikularna znanja usvojena na nastavi te razvijaju STEM kompetencije u različitim matematičkim digitalnim programima (npr. GeoGebra, Desmos, Adruino). S pomoću navedenih funkcija povezuju matematiku s ostalim obrazovnim područjima (fizika, kemija, biologija, itd.) Osvrnuli su se i proučavali sigurnost na internetu te zajednički izradili postere na tu temu.

Komentari