Svaka pomoć koju si učenik priskrbi sa Interneta da bi izvršio zadani zadatak je prihvatljiv i dobrodošao znak snalažljivosti i poduzetnost samo i ukoliko su navedeni izvor koje je koristio.
Nije sramota priznati da znaš upotrijebiti tehnologiju i koristiti se  njome, a koja se nalazi u džepu svakoga učenika. Sramno je uzeti tuđe, a ne autoru priznati da je prvi došao na takvu misao, argument ili obrazloženja.
Uvijek navedite svoje izvore!

Komentari