Teme koje zanimaju naše učenike znaju iznenaditi. Pogledajte ovu prezentaciju o profinjenom utjecaju na naše viđenje položaja žene u slikopisima i drugdje.
Zahvaljujemo Niki što nas je sve podučila kako prepoznati načine na koje se jedva primjetno dalje razdvaja ljude prema spolu.

Komentari