Tijekom  drugog polugodišta u našoj školi provode se radionice Programa Socioškola namijenjene učenicima trećih razreda. Radionice su osmislili studenti uz financijsku i stručnu pomoć Odsjeka za sociologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskoga sociološkog društva. Teme radionica su Sociološka imaginacija, Istraživačke metode u sociologiji, Osnove statistike i Sociološki esej. Radionice na temu Sociološke imaginacije završile su, a u radu navedenih radionica  sudjelovale su učenice 3.c razreda: Jana Dombaj, Nika Stančin i Rea Šijak koje svoje dojmove dijele s vama.

Ove radionice donijele su nam nova znanja i iskustva, ali isto tako i poznanstva. Proširile smo dosadašnja znanja s nastave Sociologije te naravno, naučile i nešto novo. Stekle smo vještinu sociološkog pogleda na društvo koji omogućava uzdizanje iznad osobnog, svakodnevnog iskustva i sagledavanje sebe i drugih iz šireg vidokruga te prepoznavanje općeg u pojedinačnom. Zahvaljujemo našoj profesorici Sociologije, Katarini Horvat, koja nas je upoznala s ovim radionicama i pomagala pri rješavanju zadataka. Bilo je zanimljivo sudjelovati na radionicama jer znanja i vještine koje smo stekle vrlo su primjenjive u svakodnevnom životu. Ovakav tip radionica svakako preporučamo svima koje društvo zanima zato što na vrlo zanimljiv i kreativan način te u vrlo opuštenoj atmosferi mogu naučiti puno toga.

Prva radionica odvijala se 5. ožujka 2022. godine, u 10 sati putem Google Meet sastanka. Tema je bilo upoznavanje s pojmom devijacije koji nam je pokušala približiti voditeljica radionica Tihana Holen, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prvi je sastanak također služio za međusobno upoznavanje sudionika SocioŠkole iz različitih škola i gradova. Nakon kraćeg upoznavanja, zajedno smo raspravljali o devijaciji i sociološkoj imaginaciji te njihovoj važnosti za život pojedinca u društvu.

Nakon sastanka dobili smo i prvu zadaću. Zadatak je bio izabrati dva primjera devijacije iz glazbenog spota, pjesme, filma, knjige, serije ili nekog drugog izvora te ih detaljno opisati i prepoznati što je točno ondje devijantno. Na drugoj radionici koja se odvijala 12. ožujka 2022. zajedno smo komentirali naše zadaće. Nakon toga nastavili smo raspravu o devijaciji te smo bili upoznati s našim novim zadatkom. Zadatak je bio prošetati gradom te prepoznati i fotografirati primjere devijacije. Tim fotografijama bilo je potrebno dati prikladno, ali i kreativno ime te pripremiti kratko izlaganje zašto smo ih odabrali.

Našu predzadnju radionicu koja je bila 19. ožujka 2022. iskoristili smo za predstavljanje naših zadaća. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti i slušati o primjerima devijacije iz različitih gradova Hrvatske. Detaljno smo komentirali sve zadaće te nam je voditeljica Tihana dala posljednji zadatak. Ono što smo prezentirali na ovoj radionici, trebali smo sažeti u kratak sastavak u kojem tekstualno objašnjavamo fotografije koje smo fotografirali i dajemo im kontekst – što smo fotografirali i zašto, što je devijantno na tim fotografijama, koje to probleme stvara u društvu u kojem živimo i koja su potencijalna rješenja koja bi mogla riješiti tu devijantnost.

Objasnila nam je kako će svi naši radovi, odnosno zadaće biti objedinjeni u časopisu  „Zbornik“ te prikazati nas, naš rad i razmišljanje o navedenoj temi. Na posljednjoj radionici, koja je bila 26. ožujka 2022., voditeljica Tihana pohvalila je naše radove i saopćila kako su svi uspješno izvršeni te će predstavljati ovu radionicu Sociološke imaginacije u časopisu. Posljednji zajednički sat iskoristili smo kako bi svatko od nas iznio svoje mišljenje i doživljaj o ovoj radionici te izrazio pozitivnu kritiku. Voditeljica Tihana pohvalila nas je i zahvalila nam za aktivno sudjelovanje u radionici te poželjela sreću u daljnjem školovanju i obvezama koje ono nosi.

Komentari