Troje učenika drugih razreda je na satu njemačkoga jezika u okviru teme što nas smeta u današnjem društvu i protiv koga ili čega bismo željeli protestirati sastavilo ove rime kao snažnu poruku svima da rat nije rješenje, da svijet treba zaboraviti sve sukobe, a sloboda i mir vladati uvijek i svugdje!

Lidija Šalamon, prof.

Komentari