Barbara Džendžo iz 2. c i Andrija Njerš iz 4.g svaki na svoj način poigrali su se matematičkim zakonitostima na temu Valentinova. Barbara je izradila Möbiusove trake te pomoću njih izradila srce. (Möbiusova traka je površina koja nastaje od pravokutne trake tako da se jedna stranica zarotira za 180° i zalijepi sa suprotnom stranicom.) Video se nalazi na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1zEpTE_06FQD3oiMtR1ROUeODq7te09gC/view?usp=sharing

Kako iz elipse dobiti srce također je pokazala Barbara u videu na poveznici: https://drive.google.com/file/d/1D5ieMSwOGHTE42znyqAlFOpTLDHT3MH8/view?usp=sharing

Andrija je u GeoGebri konstruirao srca. Pogledajte u digitalnoj knjizi kako to izgleda. Poveznica je: https://www.geogebra.org/m/dqxbesqm

Aktivnosti su provedene u sklopu erasmus+ projekta MA(R)TH.

Komentari