Brinemo li dovoljno o svojoj sigurnosti i o sigurnosti drugih dok provodimo vrijeme na internetu?  Ostajemo li konstantno i dovoljno dobro informirani o potencijalnim opasnostima te načinima kako ih možemo izbjeći?  Dan sigurnijeg interneta obilježava se u otprilike 170 zemalja svijeta, a počeo je kao dio EU SafeBorders projekta 2004. godine. Europska mreža Insafe osnovala je Centre za sigurniji internet u pojedinim zemljama EU s ciljem podizanja svijesti građana o ovome važnom aspektu svakodnevnoga života. Svake godine pojavljuju se nove teme o kojima treba govoriti, poput zaštite digitalnog identiteta, e-nasilja, prihvatljivog ponašanja na društvenim mrežama. Osobito je potrebno kontinuirano educirati mlade i djecu.
U Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica ćemo ove godine obilježiti Dan sigurnijeg interneta prikazivanjem prezentacije radova učenika koje su na temu “Internet safety” izradili tijekom sudjelovanja u Erasmus+ i eTwinning projektima (“MA(R)TH”, “CEMLO”, “UMBRELLA”, “LEARN” i “Fit4Thought”). Tijekom rada u nastavi i provedbi projekata posebna se pažnja posvećuje sigurnosti učenika i nastavnika u virtualnom prostoru.
Prezentaciju možete pogledati i na poveznici http://bit.ly/pptSAFETY . Izradila ju je profesorica Marina Njerš, a radove učenika ustupili su Danijel Kolarić, prof., Maja Maček Treščec, prof. i Martina Grgac, prof.
Kviz o sigurnosti na internetu možete pronaći na poveznici https://drive.google.com/file/d/1ov4rIsoigjwUplvnqL6BWnTGx7F83BwG/view ,
kao i ostale korisne materijale na hrvatskome:  https://csi.hr/dan-sigurnijeg-interneta/
i engleskome jeziku: https://www.saferinternetday.org/
Martina Grgac, prof.

Komentari