Učenici 2.c razrednog odjela dobili su zadatak da ispitaju na koji način se može drugačije postupati s bio-razgradivim otpadom koji nastaje i/ili ostaje u našoj školi. Zadatak je bio da se provjere pozitivne, ali i negativne strane bilo kojeg odabranog rješenja. Rečeno im je da moraju napraviti određene izračune koji bi poslužili kao argumenti za ili protiv odabranog rješenja.
Ovdje je rezultat njihovog rada prezentiran na engleskom jeziku u uvjetima nastave na daljinu.

Komentari