Iako se trenutno provodi pet Erasmus+ KA2 projekta i jedan INTERREG projekt, profesori koprivničke gimnazije osmislili su još jedan Erasmus+ KA2 projekt. Projekt Fit4Thought dobio je dovoljan broj bodova za kvalitetu i financiranje EU.

Fit4Thought koordinira profesorica Martina Grgac, a u projektnom timu su profesorice Marina Njerš, Katarina Pecek Britvić, Jasmina Šandor, Mišela Lokotar, Željka Perošić i Marina Tomac Rojčević. Projektom se želi osvijestiti veza između učenja i mentalnog i fizičkog zdravlja učenika i nastavnika te promicati višejezičnost i suradnja sa školama-partnerima iz EU. Jedan od ciljeva je korištenje interneta i digitalnih alata u svrhu formalnog i neformalnog učenja. Projekt je usmjeren i na metode rada s djecom s poteškoćama u učenju (disleksija, diskalkulija, disgrafija) te dijagnozom depresije i smanjenog samopoštovanja. Kroz nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture prezentirat će se tradicionalni sportovi, a proučavat će se i tradicionalna hrana. Naglasak u projektu stavljen je na zdravlje i prehranu te utjecaj škole na učenike i nastavnike. Govorit će se o stresu i pojavi burnouta na poslu i u školi. Vrijednost projekta je 197.981,00 EUR i provodit će se dvije godine s početkom u prosincu 2020. Škole partneri su iz Španjolske (La Oliva, Kanarski otoci), Portugala (Funchal, Madeira), Poljske (Wodzislaw Slaski), Turske (Istanbul) i iz Italije (La Spezia).

Već niz godina projektni tim koprivničke gimnazije dokazuje se kao kvalitetan partner u provođenju edukativnih projekata pa mu je lako pronaći dobre i iskusne suradnike među školama Europske unije.

Komentari