Izrada digitalnih materijala od strane učenika i nastavnika sada se u vrijeme online nastave pojačala. Bile to prezentacije, videi, padlet ploče, web stranice ili nešto peto, često se koriste slike (fotografije, crteži, ilustracije…) preuzete s interneta. Upišemo ključni pojam u Google tražilicu, odemo pod Google slike, odaberemo što nam se sviđa, copy, i na kraju paste u naš digitalni uradak. No, to ne bi smjelo tako lako teći u slučaju da se taj naš rad koji sadrži tuđe slike objavljuje jer autor možda nije dozvolio korištenje tih slika tako olako (možda se ne smije uopće, a možda inzistira da ga se potpiše). Također, s druge strane, trebali bi znati i kako vlastiti uradak zaštiti, osobito nastavnici ako kreiraju tzv. DOS-ove (digitalne obrazovne sadržaje).

Svi znamo za © simbol koji označava copyright, odnosno autorsko pravo po engleski. I FRANzine ga pri dnu svake web stranice ima. Za naše privatne potrebe možemo raditi što god hoćemo sa slikama i materijalima dostupnima na webu, no objavljivati vlastite kompozicije od tuđih djela regulirano je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Da bi autori zaštitili svoje djelo, najlakše je staviti znak © te dopisati ime i prezime. Posebna priča su tzv. creative commons licence (CC) koje detaljnije definiraju što se s kojim djelom smije i ne smije. Na primjer, CC-BY-NC-SA značilo bi da se kod korištenja djela mora navesti autor (BY), djelo se ne smije koristiti u komercijalne svrhe (NC – non commercial) i mora se dijeliti pod istim uvjetima (SA – share alike).

U svrhu osvježenja pamćenja ili učenja od nule o toj temi, prilažem prezentaciju koju sam koristila u svojoj nastavi informatike u 1. razredu.

Ako ste, na primjer, nastavnik i učenik vam je predao neki rad u kojem je slika za koju niste sigurni odakle dolazi i htjeli biste ju provjeriti, možete koristiti Google Slike tražilicu (u koju se prenosi slika, a ne upisuje samo ključni pojam). [Hint: ako provjeravate je li tekst plagijat, možete koristiti neki plagiarism checker, npr. quetext.com, koji će vam lijepo ispisati odakle je tekst kopiran ili parafraziran.]

Najsigurnije je koristiti radove označene CC0 licencom. Razne wallpaper platforme navodno imaju free slike, ali to najčešće nije tako i takvi se izvori ne preporučaju! Ovdje je popis par dobrih platformi s free slikama: Pixabay, StockSnap, FreeStocks.org, Unsplash, Gratisography i WikimediaCommons Images.

Kristina Ledinski, prof.

Komentari