„Ako učenici mogu naučiti gradivo uz dovoljno volje, truda i rada,
mogu se i profesori poboljšati na isti način.“

(jedan od učeničkih odgovora)

Školske godine 2018./2019. u našoj se školi provodila anketa pod nazivom Što čini dobrog nastavnika? – Mišljenja učenika GFG – pohvale, žalbe i prijedlozi. U anketi su mogli sudjelovati svi učenici Gimnazije, bila je dostupna na stranici škole i u FRANzineu, a učenica koja je osmislila anketu dijelila ju je drugim učenicima i na društvenim mrežama. Anketa je bila anonimna i u njoj su sudjelovala 204 učenika naše gimnazije, a za njezino rješavanje bilo je potrebno tridesetak minuta.

Odlučili smo objaviti dijelove rezultata ankete kako ipak ne bi prošla nezapaženo u nadi da se ono što se može poboljšati, poboljša.

Jedno od pitanja zahtijevalo je od ispitanika da ocijene važnost pojedine osobine nastavnika ocjenom  1 – 5 s obzirom na trenutno stanje u Gimnaziji. Neke od osobina koje smo stavili u anketu i pripadajući prosječni rezultati su:

 • priznaje vlastitu pogrešku (3,77)
 • inovativan i kreativan (3,6)
 • razgovorljiv (3,49)
 • šaljiv (3,16)
 • koristi ICT u nastavi uz klasično predavanje (2,95).

U zagradama se nalazi prosjek ocjena koji su učenici dali za pojedinu osobinu, a ocjena je označavala stupanj važnosti pojedine osobine (1 – nevažno, 5 – vrlo važno). Dakle, osobina kojoj bi nastavnici trebali pridodati najviše važnosti priznavanje je vlastite pogreške, a zatim poraditi na inovativnosti i kreativnosti.

U anketi su bila postavljena i DA/NE pitanja od kojih je jedno vezano za učenike kojima teže ide određeni predmet, a to je: „Bi li želio/željela da se nastavnici više potrude oko onih učenika kojima teže ide određeni predmet, a onima kojima ide bolje, da im se zadaje neki teži zadatak ili da se sami bave nekim gradivom?“. Na to je pitanje 75 % učenika odgovorilo s DA. Još dva DA/NE pitanja bila su vezana za praktične radove i prema njihovim rezultatima dalo se zaključiti da se većini učenika sviđaju praktični radovi i da ih nastavnici u Gimnaziji provode. Neki od argumenata učenika za zadavanje izrade praktičnih radova su:

„Kad učim za odgovaranja ili test, lakše mi se sjetiti onoga što sam naučila na satu ako smo sami morali nešto napraviti ili istražiti.
„Teorija je ono što bi trebalo biti najosnovnije i podloga za praktični rad. Ako se ta podloga dobro obradi na satu, praktičan rad može biti samo utvrđivanje naučenog i dograđivanje. Volim praktične radove jer si sama poslagujem koliko ću vremena koji dan uložiti.“

Vezano uz pitanje na koje su učenici otvoreno davali prijedloge kako unaprijediti rad nastavnika u Gimnaziji, izdvojili smo ove praktične savjete:

 1. Mogu tako da rade svoje prezentacije u nekim novijim programima koji bi zainteresirali učenike.“
  2. “Uglavnom, htjela bih više prakse, npr. pokuse na kemiji.“
  3.  “Gledanje filmova iz povijesti i geografije (da se bolje uživimo u neki povijesni period ili da upoznamo neke države svijeta, njihovu kulturu i običaje, a ne samo statistiku).“
  4. „Na biologiji bih voljela gledati neke dokumentarce vezane uz gradivo, ali one koji gradivo prikazuju na zanimljiv način.“
  5. „ Na glazbenom preskačemo previše gradiva iz svjetske (npr. Japan, SAD) i suvremene glazbe (rock and roll  također je važno razdoblje glazbe). Htjela bih ići na mjuzikle kada idemo u Zagreb (kada smo bili ove godine, bila je izvedba Jesus Christ Superstar).“
  6. „Mogli bismo ići u šume i onda bi nas profesori iz geografije ostavili s kartom i kompasom da nađemo put do nečega. Nešto slično tomu.“     

Ovo je samo kratki pregled nekih pitanja i rezultata. Anketni je upitnik imao ukupno 34 pitanja i rezultati nisu bajni. Autorica ankete prezentirala je rezultate na sjednici Nastavničkog vijeća i nastavnici su e-mailom dobili obrađene rezultate svakog pitanja te je na njima što će s tim informacijama učiniti i hoće li se pronaći u nečemu.

Želite li uputiti bilo kakve pohvale, žalbe ili prijedloge za naše nastavnike u Gimnaziji, pišite u komentar ili, u slučaju da želite ostati anonimni, ubacite u ravnateljev sandučić pokraj uprave škole.

Erin Cikoš-Ivašković, 3. d

Komentari