Gimnazija je dobila financiranje još jednog Erasmus+ projekta. Projekt pod nazivom Connect – enjoy mountains & learning outdoors – CEMLO osmislili su profesori Zoran Pintarić, Marina Njerš, Lidija Novosel, Miroslav Samardžić, Danijel Kolarić, Jasna Kraljić-Cmrk, Marina Tomac-Rojčević i ravnatelj Vjekoslav Robotić. Projektni partneri su škole iz Italije, Litve, Slovenije i Turske.

Motivacija za projekt bila je spoznaja da se mladi ljudi sve više gube u svijetu igrica, društvenih mreža i ostalih oblika virtualne stvarnosti i tako se zabrinjavajuće udaljuju od stvarnog svijeta. Suvremena istraživanja i psihometrijska ispitivanja ukazuju na smanjivanje psihofizičkih i motoričkih vještina, pojavu pretilosti, nemogućnosti koncentracije i ovisničkog ponašanja u mladih. U konačnici, „sjedilačko“ provođenje vremena uz računalo i ostale ekrane nužno utječe na zdravlje. Zatvoreni prostori učionica te digitalizirani i uniformirani nastavni sadržaji pogoduju tome. Stoga će se u ovom projektu nastojati, ujedinjeni s našim partnerima, suočiti s ovim aktualnim problemom i djelovati na mlade poticajno te tako promijeniti negativne trendove.

Želi se pružiti priliku našim učenicima da izađu van, u stvaran svijet prirode, potaknuti ih na iskustveno i terensko učenje. Pri tom bismo iskoristili i ponudili prirodne i društveno-kulturološke resurse kojima u našoj sredini obilujemo. Na zabavan i kreativan način, igralačkim, zabavnim aktivnostima, boraveći u prirodi, učenici bi u nizu multidisciplinarnih aktivnosti učili i rekreirali se istodobno. U skladu s nasljeđem Europske unije, osobito ciljevima Europske komisije u području obrazovanja, nastojat ćemo omogućiti razvoj kompetencija učenjem o materijalnoj i nematerijalnoj baštini, direktno, na terenu, u okolišu izgrađivati kulturni identitet, povezati se s mladima iz ostalih sredina i razvijati interkulturalnu komunikaciju, njegovati multikulturalizam, toleranciju, uočavati povijesno-geografsko-kulturno-jezičnu bliskost među državama s kojima bismo razvijali projekt. Želimo pokazati našim učenicima da boravak u prirodnom, vanjskom okolišu, biološka i geografska raznolikost prostora, lokaliteti (i to osobito ruralni) povijesne, kulturološke, etnološke i antropološke vrijednosti, lokalna i pučka književnost i drugi oblici tradicijske kulture mogu biti itekako živi, stvarni i inovativni.

Stoga smo ovaj projekt namijenili svim učenicima kojima je nužno potrebno kretanje, izlazak iz zatvorenih prostora, rekreacija, sportski sadržaji. Mnogi mladi nemaju priliku za to. U smislu uključivosti osjetljivih skupina osobito se želimo orijentirati na socijalno osjetljive učenike (slabijeg imovinskog statusa, bez jednog ili obaju roditelja) i djecu oštećena psihičkog i fizičkog zdravlja (posebno tu mislimo na različite bolesti današnjice: od poremećaja pažnje, anksioznosti do pretilosti, pulmološko-alergijskih i autoimunih bolesti). Budući da su nam provodni motiv projekta planine, odnosno prostori gorja i planina, tj. očuvana okoliša u širem smislu unutar kojeg bi se provodile aktivnosti i terenska istraživanja, temeljna je misao vodilja da naši učenici spoznaju da planine ne dijele, već povezuju ljude i da su osvojive za sve njih bez obzira na njihova psihofizička ograničenja, zdravstvene ili socijalne probleme.

Marina Njerš, prof.


 

Komentari