S ciljem informiranja svojih kolega o Europskoj uniji naši ambasadori juniori Europskog parlamenta izradili su infografičke materijale. Izrađujući materijale, učenici su učili, ali se i zabavili.

Autori: Dajana Bojanić, Anamaria Bračko, Ozana Brkić, Marko Katinčić,
Dunja Mamula, Dora Špoljar i Hana Živko. Mentorica je učenicima profesorica Katarina Horvat.

Komentari