S Abecedom medijske pismenosti, prvim dijelom Medijske gradionice GFG-a, nastavljamo 6. studenoga (utorak), i to predavanjem Mediji i medijske forme 21. stoljeća dr. sc. Lidije Dujić

Dr. sc. Lidija Dujić docentica je na Sveučilištu Sjever – odjelima Novinarstvo (Koprivnica) i Komunikologija i odnosi s javnošću (Varaždin) – na kojima, između ostalih, predaje kolegije Jezik medija, Narativno novinarstvo, Rodni stereotipi i novinarstvo. Područja su njezinih znanstvenih interesa medijska pismenost, rodni studiji, povijest hrvatske književnosti i kazališta. Autorica je književne studije Ženskom stranom hrvatske književnosti i nekoliko  beletrističkih naslova te suautorica više udžbenika i priručnika.

Profesorica Dujić godinama uspješno surađuje s našom školom – od Medijske čitanke 2015. i radionica za naše novinare do okruglog stola o tiskanim i online medijima održanog u ožujku ove godine.

Predavanje će se održati u multimediji, počinje u 13.15 i traje do 14 sati.

Nakon predavanja studenti Novinarstva Sveučilišta Sjever pripremili su za gimnazijalce zanimljiv 8. sat na kojem će se čitati ulomci iz novinarske autobiografije Marije Jurić Zagorke. Riječ je o feljtonima koji su izlazili u časopisu Hrvatica 1938. i 1939. godine. Kako smo još uvijek u Mjesecu hrvatske knjige s temom baštine i akcije Koprivnica čita u kojoj sudjeluju i Sveučilište Sjever i Gimnazija „Fran Galović“, bit će to lijepa i korisna suradnja.

Plakat izradila profesorica Maja Pucić.

LOGO projekta: Ema Božek

Komentari