Piše: Hana Živko, 2. b

Od 3. do 7. travnja 2018. sudjelovala sam s Marijom Havaić, učenicom 1. c razreda, u nastavku projekta Mala škola medijacije održanom u Lovranu. Projekt je to Nacionalnog pozivnog centra u suradnji s Europskom unijom i Srednjom školom Ludbreg.

Program se sastojao od predavanja, ali s našim uključivanjem u rasprave, i od raznovrsnih radionica, npr. izrade plakata na temu medijacije, komunikacije i sukoba, dramskih radionica u kojima smo se sami mogli uživjeti u uloge žrtve i nasilnika te vidjeti kako je teško i pomalo nelagodno glumiti žrtvu, tj. potlačenog, što nam je pomoglo da zamislimo kako je tek pravoj žrtvi. Bilo je  mnoštvo brain storminga, a posebno mi se svidio forum teatar, o kojem sam sad prvi put nešto čula. To je oblik teatra u kojem možeš improvizirati i smiješ se uključiti u tuđu predstavu tako da joj promijeniš tok. Tako smo mi pokušavali smiriti glumce ili totalno promijeniti situaciju i mislim da je taj dio od svih radionica bio svima jedan od najupečatljivijih i najkorisnijih. Bilo je tu i prepričavanja naših iskustava s konfliktima te zajedničkog učenja tehnika što mirnijeg rješavanja tih sukoba. Nisam znala da naš neverbalni govor, naš ton i pogled, tako bitno utječu na sugovornika i na to kako će komunikacija izgledati. Naučila sam i puno značenje riječi medijacija, ali da ne govorim definiciju jer je vrlo široka, ona je zapravo baš sve to što sam nabrojila da smo radili.

Upoznala sam toliko divnih mladih ljudi od kojih sam se s nekima baš povezala u tih nekoliko dana i koji su mi vratili vjeru u aktivnost mladih. Uvjerila sam se da ima kreativnih i motiviranih mladih ljudi koji razmišljaju svojom glavom i žele sudjelovati na ovako nečemu. Kako je jedna djevojka rekla: „Nismo rođeni da bismo vegetirali!“ Nisam zapravo ni znala da moja komunikacija s drugima, za koju sam mislila da je stvarno dobra, ima svojih niti koje moram malo obojiti i bolje povezati. Do ove edukacije zapravo nisam znala da je komunikacija – sve. Ona je ono što osobe čini pristupačnima, dragima, ljudima. Zahvaljujući sudjelovanju u ovom projektu, spoznala sam da nas čini i zapravo određuje toliko odnosa i situacija koje možda sada sve ne možete ni zamisliti! 😊

Komentari