Piše: Hana Živko, 2. b

Sat razrednoga odjela može se odlično iskoristiti za razvijanje potrebnih vještina i istraživanje sadržaje koje učenici vole.

Na satu razrednog odjela 2. b razred odlučio je napraviti nešto novo i usput imati građanski odgoj, ali na način da učenici kreiraju nastavu i aktivno sudjeluju. Naime, vodili smo debatu! Tema je bila ima li smisla odmah nastaviti školovanje, tj. fakultet, u svojoj zemlji odnosno vani ili je možda bolje provesti godinu nakon srednje škole putujući i upoznajući nove kulture i doživljavajući nova iskustva. Razred je bio podijeljen u dvije skupine, afirmacijsku i negacijsku. Ishod nije bilo lako predvidjeti. Imali smo čak i porotu i svatko je naučio nešto novo tom razmjenom mišljenja. Ta nas je aktivnost motivirala pa smo debatirali i na satu engleskoga, tako da smo razvijali i vještinu argumentiranja na stranome jeziku. Raspravljali smo o dobrim stranama života u brojnoj obitelji s jedne strane te o prednostima života djece jedinaca s druge strane. Debata će nam ujedno poslužiti i za vježbu pisanja eseja na engleskom. No najvažnija vještina koju smo razvijali jest – slušati i uvažavati drugoga.                                                            

Komentari