U Gimnaziji „Fran Galović“ održan je 2. prosinca u 10 sati treći ovogodišnji Filozofski café. Vodila ga je profesorica Sanja Suton, a koprivničkim maturantima pridružili su se i gimnazijalci iz Križevaca. Café je i ove subote započeo odabirom teme. Predloženo ih je bilo čak sedam i nakon drugog kruga glasanja pokazalo se da su učenici najzainteresiraniji za temu treba li se vjeronauk učiti u školi.

Raspravljalo se uljuđeno i vrlo smireno, no argumentirano. Svi učenici aktivno su sudjelovali i slobodno izricali svoje mišljenje. Rasprava je zaustavljena nakon sat i pol te su prisutni bili podijeljeni u četveročlane skupine kako bi zajednički donijeli zaključke.

Fran Tadić, 4. e

Profesorica Suton poslala nam je zaključke i dojmove sudionika trećeg caféa.

Zaključci su sljedeći:

  1. grupa: Vjeronauk ne treba biti poseban predmet u školi, već ga je potrebno ukomponirati u novi predmet koji bi obuhvaćao sve vjere i kulturu općenito.
  2. grupa: Svakome treba biti dana prilika da uči o onome što ga zanima, ali za one koje ne zanima vjeronauk ili religija, treba biti ponuđena alternativa.
  3. grupa: Od 1. do 4. razreda osnovne škole ne bi bilo izborne nastave vjeronauka. Od 5. do 8. razreda postojao bi predmet kultura u kojem bi se učilo o svemu. U srednjoj školi učenici bi birali između vjeronauka i kulture.

Pozvani u završnici da izraze svoj doživlja caféa, učenici su napisali: ugodno, napeto, fino, dinamično, intrigirajuće, zapanjujuće, zanimljivo, zabavno, profinjeno, poučno, odgoj, kultura, trauma, izbjegavanje.

Učenici križevačke gimnazije dodali su još i ovaj komentar: „Imate zakon školu, kiflice i školski ormarići su vrh.”

 

 

Komentari