Piše: Vita Dvekar, 2. e

Partenon je najveći i najvažniji hram, središnje svetište države i grada Atene posvećen Ateni Parthenos, pa je otuda i dobio ime. Na postolju uzdignutom za tri visoke stube od tla pravokutni je hram uokviren stupovima (peripteri) što nose kamene grede (arhitravi) nad kojima su naizmjenično reljefi (metope) i trodijelni usjeci (triglifi) te završni vijenac i plitak dvostrešni krov. Izgradili su ga Iktin i Kalikrat. U hramu je stajao golem kip Atene Parthenos koji je izradio Fidija. Dominira atenskom Akropolom i smatra se najskladnijom građevinom. Specifično je i to da se replika Partenona nalazi u Nashvilleu, u državi Tennessee. Izgrađen je 1897. i odgovara originalu u svim mjerama.

Panteon je rimski hram sagrađen tijekom Hadrijanove vladavine. Sadašnja inačica, prepoznatljiva po svom ugrađenom kolonadnom trijemu koji gleda na trg i visoku, izoliranu i vidljivu valjku iznad kojeg se uzdiže kupola, potpuno je drugačija od Panteona iz Hadrijanova doba. Okruglo tijelo nekada je bilo okruženo drugim zgradama, a ispred impozantna pročelja podignuta na stubištu nalazio se dug trg s trijemovima na tri strane. Panteon je građevina simetrična s obzirom na središte, tlocrt mu je kružnica ili geometrijski lik u koji se može opisati i upisati kružnica. Tlocrtna građevina sastoji se od dvaju bitno različitih dijelova: velikog središnjeg prostora predvođena kupolom i pravokutnog trijema, djelomično zatvorena zidom, a na pročelju raščlanjena stupovima.

Komentari