Pročitajte pjesmu anonimne maturantice o nerješivosti redoksa i pritom se nasmijte 😉

O i R,

Oksidans i reducens,

Muško i žensko,

Bol, patnja, kemija!

 

U laboratoriju ljubavi,

Pare su posvuda,

Ti oksidans, ja reducens,

Nespojivi par!

 

Iako si oksidans,

Ne možeš se reducirati,

A ja ću se zbog tebe oksidirati.

 

Ti i ja ne možemo činiti atom,

Jer ti si moj elektron,

Oteo me proton!

 

Komentari