U ljetnom roku ove školske godine državnu maturu učenici četvrtih razreda polagali su  od 6. do 24. lipnja. Od 175 maturanta pravo izlaska na državnu maturu, završivši četvrti razred, imalo je svih 175 učenika. Osim njih državnu je maturu polagalo i dvoje prošlogodišnjih maturanata.

Učenici su polagali obavezne predmete na višoj i osnovnoj razini, i to: Hrvatski jezik na višoj 163 učenika, a na osnovnoj razini 13 učenika; Matematiku je višu razinu polagalo 96 učenika, dok ih je osnovnu razinu polagalo 80; najzastupljeniji obavezni strani jezik bio je Engleski jezik (na A razini 139, a na B razini 32 učenika), zatim Njemački jezik (na A razini 3, a na B razini 1 učenik), a Francuski jezik polagala su dva učenika na A razini.

Učenici su polagali ukupno 14 izbornih predmeta koji su im potrebni za upis na željeni fakultet. Među izbornim predmetima najviše je učenika odabralo Fiziku (57 učenika), Biologiju (49 učenika), Kemiju (41 učenika), Psihologiju (33 učenika) i Politiku i gospodarstvo (25 učenika).

Ostale izborne predmete učenici su polagali u manjem broju. Tako su učenici polagali i Informatiku (12 učenika), Povijest (12 učenika), Sociologiju (9 učenika) te Likovnu umjetnost (5 učenika). Geografiju i Njemački jezik A polagala su četiri učenika, Filozofiju tri, a Francuski jezik A i Engleski jezik A po jedan učenik.

Državna matura u našoj je školi protekla bez problema uz izvrsnu suradnju svih dežurnih nastavnika i učenika te, čekajući rezultate koji će biti objavljeni 13. srpnja, ispraćamo još jednu generaciju maturanata koja je uspješno završila našu koprivničku gimnaziju.

Ispitni koordinator za državnu maturu: Krešimir Biršić, prof.

Komentari