S prvi toplijim danima ožujka kreće intenzivna cirkulacija životnih sokova, cvatnja proljetnica, bubrenje pupova, a među životinjskim zimskim spavačima proljetna navala hormona, neodoljiv zov za parenje. Veliku migraciju vodozemaca iz kopnenih staništa prema barama u kojima se mrijeste svake godine obilježava i njihovo veliko stradavanje na prometnicama. Želeći pobuditi svijest o ovom problemu među mlađim generacijama, Ekološko društvo Koprivnica prvi put je pokrenulo akciju spašavanja vodozemaca na prometnicama još 1999. godine. Iako Ekološko društvo ne djeluje već više od deset godina, akcija je preživjela zahvaljujući volonterskom angažmanu entuzijasta i učenicima gimnazije koji se svake godine vrlo rado uključuju u akciju.

Kao i obično, naši vrijedni učenici iskazali su se postavivši oko 200 m zapreka uz prometnicu Koprivnica – Đelekovec.

Po prvi put u akciju se uključio i profesor matematike Hrvoje Petrović na čiju je inicijativu organizirano čišćenje smeća uz prometnicu na kojoj se odvija akcija spašavanja.

Tko je sve sudjelovao, možete vidjeti na priloženim fotografijama.

Miroslav Samardžić

Komentari