U sklopu gimnazijske grupe Mladež Crvenog križa, koju vodi profesorica Kristina Bukvić, sudjeluje 13 učenika (Ana Međimorec, Damjan Široki, Dora Pavlović, Ema Rak, Jana Jelić, Lana Huzak, Lara Kapusta, Marija Slobođanac, Nina Hudinčec, Sara Bilić, Šimun Jalšić, Sara Pavlović i Lucija Peroš-Milošević). Našu su Gimnaziju 20. listopada 2022. godine posjetile Katarina Bukvić, Adela Marinelli i Lucia Dedi, djelatnice Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Učenicima su na zanimljiv i izuzetno pristupačan način predstavile postupak BLS (Basic Life Support) u sklopu kojeg su objasnile kako postupiti s unesrećenom osobom. Usto, objasnile su i ključne pojmove koji su presudni u spašavanju života. Nadalje, pokazale su i kako provjeravaju je li teren na kojem se unesrećena osoba nalazi siguran te kako pozvati hitnu medicinsku službu. Nakon uvodnog dijela učenici su dobili priliku sami primijeniti usvojeno. Prvi zadatak bila je reanimacija, odnosno masaža srca. Svatko od učenika imao je priliku reanimirati „odraslu“ lutku, a kasnije lutku „bebu“. Učenici su bili izrazito zadovoljni predavanjem te se raduju sljedećem susretu.

Lucija Peroš-Milošević, 2.b

Komentari