Učenici jezične gimnazije u našoj školi već 16 godina  polažu  DELF ispite iz francuskog jezika (Diplôme d’Etudes en Langue Française). Radi se o diplomama koje strancima izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske. Svake godine učenici mogu birati koju će razinu položiti: A1, A2, B1 ili B2. Na ispitu se ispituju sposobnost usmenog i pismenog razumijevanja i usmenog i pismenog izražavanja. Jedan od uvjeta prijave je da profesor koji prijavljuje učenike na DELF ispit bude i certificirani DELF ispitivač, tj. da je položio propisani  ispit.
Evo što su nam o samom ispitu rekli učenici.
Borna Paska: „Smatram da DELF ispit nije pretežak. Volim francuski jezik i Francusku kao zemlju. Puno sam naučio  u ove dvije godine i nadam se da ću još puno naučiti.“, Jelena Labazan: „Mislila sam da će biti teže, ali sam ga na kraju s lakoćom položila.“, Ivana Subotičanec: „Smatram da je DELF ispit koristan za buduće školovanje i za lakši pronalazak posla.“, Jurica Mićurin: „Odlučio sam pisati DELF ispit jer nikad ne znaš kamo bi te život mogao odvesti tako da će mi diploma iz francuskog jezika sigurno biti korisna.“, Mia Ljubić: „Smatram da je polaganje DELF ispita odlična prilika za sve učenike koji žele provjeriti svoje znanje iz francuskog. Pozivam i ostale učenike koji uče francuski da polože ispite ovdje u Koprivnici.“, Melina Kovač: „Pripremanje za DELF ispit je stresno i bila sam vrlo nervozna prije ispita, ali mislim da je korisno polagati taj ispit jer se za položeni ispit dobije međunarodno priznata diploma koja donosi bodove pri upisu na određene fakultete te može pomoći u pronalasku posla.“

Martina Šifkorn-Labazan

Komentari