Everybody Can GeoGebra, Matematika kroz strip i karikaturu mArt 2021, Matematika u korelaciji i ljubavi sa…, Matematički superheroji, Pythagorean Theorem Day i Vizualna matematika su eTwinning projekti koje naši učenici provode na temu matematike. Everybody Can GeoGebra je projekt u kojem se na webinarima usvajaju nova znanja iz GeoGebre te se nakon toga primjenjuju u nastavi. Matematika kroz strip i karikaturu mArt 2021 je projekt u kojem su učenici izrađivali, crtali, slikali matematičke karikature i stripove te time sudjelovali u natjecanju za najbolji rad. Natjecale su se Ella, Sara i Lorena iz 1.a razreda. Matematika u korelaciji i ljubavi sa… povezuje matematiku s drugim predmetima pa su tako opisane projektne aktivnosti CEMLO tima koji je tijekom terenske nastave u šumi računao visinu stabla i video uratci učenika 2.a razreda koji su odglumili matematičke šale. Matematički superheroji je projekt u kojem osnovnoškolci izrađuju matematičke slike i stripove, a kako to izraditi te na što moraju paziti u virtualnom svijetu, ispričale su im na video sastanku Nika i Stella iz 4.b. Projekt Pythagorean Theorem Day osmišljen je u svrhu proslave Dana Pitagorinog teorema no kako je okupio vrlo velik broj učenika osnovnih i srednjih škola zainteresiranih za istraživanje rada i djela Piatagore, projekt je trajao cijelu školsku godinu. Projekt Vizualna matematika prikazuje “lijepu” stranu matematike – kraljicu matematike – geometriju. Učenici izrađuju 3D modele tijela printerom te u kusudama i origami tehnici, konstruiraju elipsu vrtlarskom konstrukcijom te smišljaju zadatke na zadanu temu. U provedbu svih ovih projekata uključeni su učenici 1.a, 2.a, 3.f i 4.b, a mentor im je i koordinator svih projekata Marina Njerš, prof.

U školi se osim matematičkih projekata provode i projekti iz geografije, povijesti i engleskog jezika te se stoga nadamo da će i ove godine naša škola postati eTwinning škola.

Komentari