Naši učenici nastavljaju prevoditi za sve nas, vas i sebe. Pridružite se i prevodite i vi iz STEM područja koje vas zanimaju!
Javite se Miodragu Maričiću, u kabinet 0/007, na Teams platformi ili na e-mail: miodrag.maricic@gmail.com i već sutradan ćete moći početi raditi!


Komentari