Od slike i motiva do lirske pjesme

 

Poezija i od najgrubljeg jezika načini jezik
vilinski, koji ga štiti od nemara svakodnevice.
Vesna Parun

 

Zašto čovjek?

 

Čega li se čovjek boji?

Zašto za tuđom srećom pati?

Zašto ondje usamljen stoji,

Ako zna da se nikom vrijeme ne vrati?

 

Zašto drugome zlo želi,

Zašto se uvijek obrati dok je kasno?

Zašto se više životu ne veseli,

To mi nikada neće bit jasno.

 

I novi nam ljudi dolaze,

Dolaze, a drugi odlaze.

Al narav nam ista ostaje,

Kako dani redom prolaze.

 

I mislim si ja sada,

Da nam brod polako tone.

Al još uvijek postoji nada,

Da se maknemo iz crne zone.

Rafael Kovačević, 1. b

 

KUĆA RIJEČI

 

U kuću riječi doziva me mašta

Stihove i rime nudi, obećava svašta.

A ja otvaram ta čudesna vrata,

Zasipam se mislima i snovima od zlata.

 

I vrijeme leti u tom carstvu knjiga

     Misli se sudaraju i nema za me briga.

Osmijeh lagani ne silazi mi s lica

Ispisanim stranicama letim kao ptica.

 

U kući riječi dom je novi moj

Stihovima i pričama svijet gradim svoj.

 

Dora Vuljak, 1. b

Komentari