Europska komisija objavila je dokument koji naglašava potrebu za razvijanjem nekih kompetencija kod građana Europske Unije. Ključne kompetencije u cilju cjeloživotnog učenja su komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, kompetencija u matematici, prirodnim znanostima i tehnici, informatička kompetencija, znati kako učiti, interpersonalna, interkulturalna, društvena i građanska kompetencija, poduzetništvo i kulturalno izražavanje.

Kako su učenici u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica vrlo otvoreni za programe EU, tim nastavnika Škole odlučio je razvijati potrebne kompetencije kod učenika. Osmišljen je projekt koji će objediniti različite aktivnosti koje već provode nastavnici i učenici tijekom školske godine. Projekt je zamišljen kao trajni projekt.

Sudjeluju svi učenici škole i nastavnici: Darija Kivač, Martina Grgac, Saša Kresojević, Marina Furkes, Marina Njerš, Maja Maček Treščec, Gordana Trnski, Katarina Horvat, Zoran Pintarić, Zvonimir Treščec, Neven Kekez.

Ciljevi:

  • Osvijestiti učenike o ključnim kompetencijama građana Europe
  • Poticati razvoj ključnih kompetencija
  • Poticati natjecateljski duh
  • Poticati istraživačku nastavu
  • Potaknuti učenike na sudjelovanje u novim i drugačijim metodama rada
  • Potaknuti nastavnike na osmišljavanje novih, dodatnih aktivnosti i metoda rada s učenicima.

 

Na vebnoj stranici https://marinanjers1.wixsite.com/eukompetencije  sakupljene su brojne aktivnosti koje potiču na razvijanje europskih kompetencija kroz nove metode rada, poučavanja i učenja. Nastavnici osmišljavaju, a učenici provode aktivnosti koje su vezane uz nastavni program ali su i njegova nadogradnja u načelu Škole za život.

Pogledajte i video Karla Đukina koji govori o svim tim aktivnostima i o tome kako učenici uče o EU.

                                                                                               Marina Njerš, prof.

Komentari