Petak / 8.11.2019. / prostor FUNK-a (Kampus)

18 h  – Skica povijesti moderne i avangardne umjetnosti u Hrvatskoj

19 h  – Alternativna kultura i suvremena umjetnost u Koprivnici

Utorak / 12.11.2019. / kod Oružane (gradski bedemi, sajmište)

15 h – Povijesna šetnja Koprivnicom (urbanizam, arhitektura),

uz praktični rad fotografiranja objekata

 

U petak 8.11.2019. i utorak 12.11.2019. u organizaciji Foruma udruga nezavisne kulture (FUNK) održat će se ciklus od tri predavanja koja se bave fenomenom nacionalne suvremene umjetnosti i kulture, ali i njezinim lokalnim kontekstom. Kroz pregled moderne i suvremene hrvatske umjetnosti, s posebnim naglaskom na razdoblje avangarde, naglasit će se umjetnički doprinosi autora s ovih prostora, kao i naših lokalnih autora te njihove specifičnosti. U drugom dijelu predavač će se baviti alternativnom kulturom i suvremenom umjetnošću u Koprivnici u zadnjih 40 godina, a dio predavanja bit će usmjeren na prostore koji su generatori i centri kulture u gradu, kako nekad, tako i danas. Treći dio čini šetnja gradom u kojem će publika upoznati urbanističku i arhitektonsku sliku grada, njenu povijest i sadašnjost te biti potaknuta na kritičko promišljanje sadašnjeg stanja. Predavanja otvorenog i interaktivnog karaktera, uz mnoštvo slikovnih primjera, nastojat će dati informacije i odgovoriti na pitanja kako jedan mikro-prostor (u duhovnom i fizičkom smislu) može participirati u ukupnoj kulturnoj slici, ali i kako može proizvesti svoju autentičnu inačicu te slike.

Predavanja su besplatna i otvorena svima zainteresiranima, a osobito studentskoj i srednjoškolskoj populaciji. Predavač je povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, kulturni djelatnik, kustos i bivši ravnatelj Muzeja grada Koprivnice te dugogodišnji privatni galerist.

Program sufinanciraju:
Grad Koprivnica
Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo kulture RH

Komentari