Projekt „Gimnazijsko drvo“ nastavlja se u okviru akcije sadnje drveća „Zasadi drvo, ne budi panj“ koja se odvija na državnoj razini.
Termini sadnje su 25. – 27. listopada 2019.
Stabla ćemo saditi na prostoru školskoga dvorišta te tako formirati drvored koji će našu školu djelomično štiti od zvučnog onečišćenja, a o ostalim dobrobitima sadnje drveća kratko će predavanje održati prof. Miroslav Samardžić.
Uz organizacijsku podršku tvrtke GKP Komunalac d.o.o. sadit ćemo i na širem prostoru Gradskih bazena Cerine te se tako priključiti učenicima i nastavnicima drugih koprivničkih škola.
Svako stablo koje posade gimnazijalci ostat će ucrtano na interaktivnoj karti, sa svim podacima o sadnji pa se u budućnosti možete prisjetiti svojeg plemenitog i općekorisnog djela. Aplikaciju za kartu osmislili su učenici 4.d. Leticija Crnković izradila je aplikaciju, a Tin Prvčić i Luka List pobrinuli su se oko servera i web viewa.
Svi učenici, nastavnici i djelatnici škole koji se žele priključiti akciji, neka se što prije jave nastavniku Zoranu Pintariću (kabinet 2-006 ili zoran-pintaric@inet.hr).

Komentari