Iako se čini da matematika i umjetnost ne idu zajedno, tim profesora Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica osmislio je projekt Math, Music and Art will keep you smart! ili skraćeno MA(R)TH. Sljedeće dvije školske godine brojnim aktivnostima pokazat će vezu između matematike i umjetnosti. Idejni je začetnik projekta profesorica matematike Marina Njerš i kolege sustručnjaci Bojana Habek, Marina Furkes i Igor Fulir, umjetnički dio osmislile su profesorice Iva Bolfek i Darija Kivač, a projektno je sve objedinila profesorica Martina Grgac.

Više od 4100 učenika i nastavnika iz Litve, Makedonije, Turske, Grčke, Italije i Hrvatske će primjenjujući web alate i programe za matematiku i umjetnost kreirati sadržaje zanimljive za poučavanje i učenje. Matematika će biti prikazana na nešto drugačiji način nego što smo naviknuti i kao takva sigurno će biti zanimljivija i privlačnija učenicima. Spomenimo neke od tema: razlomci i glazba, Fibonaccijev niz u umjetnosti, fraktali, matematika i arhitektura… Svaka od partnerskih škola pripremit će prezentacije, izrađivat će kvizove, fotografirat će, komponirati, crtati, slikati, sudjelovati u videokonferencijama… I učenici i nastavnici naučit će raditi u GeoGebri i Chrome Music Labu te koristiti 3 D printer. Bit će prilike i za razmjenu primjera dobre prakse jer će biti organizirani uzajamni posjeti svim partnerskim školama.

I ovim Erasmus+ projektom, ukupno trećim u ovoj školskoj godini koji će financirati Europska unija, pokazalo se da projektni tim Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica ima odličnih kreativnih ideja, smisla za izvanučioničku nastavu, uvodi nove metode rada, osmišljava aktivnosti primjerene i zanimljive učenicima i nastavnicima.

M. Njerš, prof.

Fotografija: https://mangomath.com/developing-creative-thinkers-math/

Komentari