To da su Web 2.0 i 3.0 alati sve traženiji (kurikularna reforma) i popularniji u nastavi, nije nikakva novost i slijede primjeri učeničkih radova koji prikazuju školske lektire (i pokoji drugi tekst). Izrađeni su u programu Padlet koji je vrlo jednostavan, zanimljiv i koristan za razne svrhe. Htjela bih naglasiti da su učenici uglavnom radili „klasične“ plakate isključivo od teksta i slike, ali mogućnosti su padleta kao uratka veće: dodavanje videa, animiranih slika, crteža (doodles), zvuka, programskog koda, karti, dodavanje drugih padleta, poveznica, komentiranje/lajkanje dijelova padleta, remiksanje tuđih uradaka i spremanje padleta kao slike ili PDF dokumenta (što se tada može i ispisivati), ugrađivanje u mrežne stranice… Ugrađeni primjer u ovom članku rad je učenice Ane Nemec i prikazuje Crnog mačka Edgara Allana Poea.

Kao nastavnik Padlet koristim za izradu pravila na nastavi informatike (plakat s pravima i obavezama) i dozvoljenih digitalnih podsjetnika za ispite (primjer o složenim tipovima podataka u Pythonu) kada je riječ o praktičnoj provjeri na računalu. U FRANzineu Padlet je iskorišten ovdje. Također, ukoliko vas zanimaju slični programi, preporučujem i novi Dropbox Paper.

Radova je mnogo i stoga su postavljeni samo preko poveznice, a ne ugrađivani u FRANzine, ali poredano abecedno i grupirano po naslovima djela.

Kristina Ledinski, prof.

Made with Padlet
 1. Ana Karenjina – Lukrecija Slobođanac, 3. b
 2. Bez trećeg – Kristina Galkina, 4. b
 3. Bijeg – Ana Puhar, 3. b
 4. Bijeg – Antonija Hajduković, 3. a
 5. Camao – Filip Verčević, 3. b
 6. Combray – Bartol Kekez, 4. a
 7. Crni mačak – Ana Nemec, 4. b
 8. Crni mačak – Ema Božek, 4. b
 9. Dječak u prugastoj pidžami – Dora Gašparec, 3. b
 10. Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu – Ira Andrea Potnar, 3. b
 11. Don Quijote – Mario Cmrk, 3. b
 12. Gospođa Bovary – Isabella Pros, 3. b
 13. Gospođa Bovary – Melani Vajnaht, 4. b
 14. Gospođa Bovary – Sara Križaj, 3. b
 15. Hamlet – Ana Csik, 4. c
 16. Hamlet – Otto Miler Matulin, 4. c
 17. Kabanica – Luka Zobec, 3. b
 18. Kradljivica knjiga – Iris Juršetić, 3. b
 19. Kralj Edip – Emilija Sinjeri, 4. b
 20. Let iznad kukavičjeg gnijezda – Maria Mlinarić, 3. a
 21. Lovac u žitu – Domagoj Tušek, 3. b
 22. Lovac u žitu – Jurica Mihoci, 3. a
 23. Lovac u žitu – Petra Verjak, 3. b
 24. Malo drvo – Toni Krupski, 3. a
 25. Misao na vječnost – Lucija Hudoletnjak, 3. a
 26. Na vodi – Dea Kostadinović, 3. a
 27. Nerve – Ana Vukušić, 3. b
 28. Nora – Lucija Hudoletnjak, 3. a
 29. Nora – Mihael Mihoković, b
 30. Nora – Patricija Mijatović, 3. b
 31. Otac Goriot – Hana Tolić, 3. a
 32. Otac Goriot – Matej Igrić, 3. a
 33. Poljubac grimiza – Lucija Cahunek, 3. a
 34. Pomrčina srca – Bruna Vrban Herceg, 3. b
 35. Posljednja želja – Noah Delić, 3. a
 36. Povijest pčela – Marija Vugrinec, 3. a
 37. Preobražaj – Jurica Ivanda, 4. a
 38. Preobražaj – Tomislav Vertuš, 4. b
 39. Prijan Lovro – Ana Paligač, 3. a
 40. Prijan Lovro – Lea Danček, 3. b
 41. Seljačka buna – Leda Krapinec, 3. a
 42. Sergej Aleksandrovič Jesenjin (život i djela) – Hana Živko, 3. b
 43. Slavujeva pjesma – Lana Tetec, 3. b
 44. Slika Doriana Graya – Katja Homar, 3. a
 45. Sve moje rane – Ozana Brkić, 3. b
 46. Tena – Lorena Gogić, 3. a
 47. Therese Raquin – Jelena Porić, 3. a
 48. Tri sestre ­– Antonia Galinec, 3. a
 49. Tri sestre – Lovro Hajster, 3. b
 50. U registraturi – Lorena Horvat, 3. a
 51. Umorstva u Ulici Morgue – Ena Jantolek, 3. b
 52. Urota zrinsko-frankopanska – Stjepan Juras, 3. a
 53. Zločin i kazna – Dorian Štefanek, 3. a
 54. Zločin i kazna – Lana Deverić, 3. a
 55. Zločin i kazna – Lucija Cahunek, 4. c
 56. Zločin i kazna – Patrik Lovrek, 4. c
 57. Životinjska farma – Filip Herman, 3. a

Komentari