Web 2.0 i 3.0 alati dio su gradiva na izbornoj informatici u 4. razredu opće gimnazije, a jedna skupina obrađenih alata bili su programi za izradu mentalnih mapa Coggle i Wisemapping. Teme su bile slobodne, ali vezane za školsko gradivo. S obzirom na to da su neki učenici svoju ljubav prema nastavnom gradivu izrazili izrađujući ogromne mape koje FRANzine ne može prikazati zbog ograničenja u širini svojih mrežnih stranica, slike mentalnih mapa priložene su preko poveznica.

Napomena za nastavnike: ako mentalne mape želite iskoristiti u vlastitoj nastavi kao aktivnost za učenike, preporučujem vam Coggle jer podržava i slike (no dio opcija se plaća) ili bubbl.us koji je jednostavniji i ograničenih mogućnosti, a Wisemapping ne preporučujem zbog ograničenih mogućnosti i neurednosti (npr. tekst iskače iz balončića), što možete vidjeti i u primjerima.

Filozofija

Melani Vajnaht – Filozofija (Pitagorejska škola, Heraklit, Atomisti, Elejska škola, Miletska škola, posrednici)

Bartol Kekez – Gnoseološke koncepcije (Odakle dolazi naša spoznaja?)

Likovna umjetnost

Kristina Galkina – Kubizam

Kristina Lodeta – Pablo Picasso (život, djela i inspiracija)

Ana Nemec – Post-impresionizam

Ema Božek – Secesija (arhitektura, slikarstvo, secesija u Hrvatskoj)

Hrvatski jezik i književnost

Emilija Sinjeri – Dora Pejačević (životopis, stvaralaštvo, suvremenici, stil)

Mihael Mihoković – Književni rodovi

Ana Csik –  Vremenska raslojenost leksika

Informatika

Tomislav Vertuš – Građa računala (hardver i softver)

Jurica Ivanda – Sklopovlje

Biologija

Antonio Valent – Ptice (građa)

Saša Simić – Sisavci

Andrija Slavić – Biologija (područja biologije, taksonomska hijerarhija, aksiomi moderne biologije, najpoznatiji biolozi)

Patricio Poldrugač – Biologija (općenito o biologiji, područja biologije, aksiomi moderne biologije, poznati biolozi)

Povijest i geografija

Patrik Jurić – Drugi svjetski rat (vojno-politički savezi, osvajanja, posljedice, kronologija)

Patrik Lovrek – Drugi svjetski rat

Antonio Čevis – Geološka doba

Komentari