Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica jedna je od 40 hrvatskih škola koja ima status eTwinning škole. Internetski portal eTwinning osmišljen je u sklopu Erasmus +, najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Trenutno je u ovaj program uključeno 623050 nastavnika iz 200319 škola koji rade na 81716 projekata, a hrvatska zajednica nastavnika jedna je od najbrže rastućih na eTwinningu. Nastavnici naše škole koriste portal za uključivanje učenika u provedbu virtualnih projekata, ostvarivanje suradnje s drugim školama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te za stručno usavršavanje na radionicama, seminarima i konferencijama.

Kao predstavnice Gimnazije „Fran Galović“ profesorice Maja Maček Treščec i Martina Grgac sudjelovale su 16. studenog na ovogodišnjoj eTwinning konferenciji naslovljenoj Budućnost eTwinninga i kulturno nasljeđe u digitalno doba kojoj je cilj bio potaknuti jačanje digitalnih kompetencija i suradnje nastavnika i učenika.

Martina Grgac, prof.

Komentari