Proteklog su vikenda učenici koji sudjeluju u projektu LORESU ponovo bili aktivni

U listopadu, prvom mjesecu provedbe projekta, tematizira se lokalna i regionalna književnost pa se Fran Galović nametnuo kao lak i samorazumljiv izbor. Učenici istražuju Galovićev životni put, prevode njegove stihove na engleski jezik, istražuju gdje i danas možemo naći Galovića. Prošli vikend bila je odlična prigoda da učenici posjete tradicionalnu Galovićevu jesen u Peterancu. Petak je bio rezerviran za izložbu „Želi smo žito i pšenicu“, a nedjelja za međunarodnu smotru folklora „Peteranski šlingeraj“ na kojoj je učenik Andrija Njerš predstavio jednu Galovićevu pjesmu na engleskom jeziku.

Posjet i sudjelovanje u Galovićevoj jeseni pružio je priliku učenicima da upoznaju dio tradicije i običaja Podravine, što će biti dodana vrijednost kad budu predstavljali svoj kraj u nekoj od zemalja partnera.

Ana-Marija Martan, prof.

FOTO: Ana-Marija Martan, prof.

Komentari