A šuma šumno trami

Gimnazijalci prevode hrvatske pisce. Marija Novoselec (4. d) prevela je neobične stihotvore glazbenika i pjesnika Dubravka Detonija iz zbirke Trulo svjetlo

 

Posvuda šumom trče bez šuma namreškanostari ljubavni čovječuljci. A šuma šumno trami.

Ripply olden dwarfs noiselessly run across the forest. The forest is woodenly motionless.

Vjetar je topao dah nevidljivih skrivenoodbjeglih anđela smrti.

The wind is a warm breath of invisible, hidden, fugitive angels of death.

Jedan pejzaž neulašten, čudne prirode stvari, rutavo izgubljen, najistinitiji povodac besvijesti.

A landscape unpolished, of a strange nature of things, unkemptly lost, the most authentic leash of unconsciousness.

 

Trublja je znak zlata

I zečje odbrojane ljupkosti

ti sjajna mala ševo

gonili su

sate kroz sate uporno

a sad

tko su oni

tko su uopće

možda ih nema ili će opet doći

jato trublja kričavih u mraku

iznad kaveza

ti sjajna mala prevarena ševo

 

a trumpet is a sign of gold

and of a countable gracefulness of a rabbit

you shiny little lark

they have pursued

hours on hours persistently

and now

who are they

who are they really

maybe they be not or they will return

a flock of trumpets, dazzling in the dark

above the cage

you shiny little cheeky lark

 

U onom samovanju je ljubav

Netočno odsvirana radost

Jedne male nujno opločene rane

Još bezbroj pokvarenih stvari

I čudo raskršća

 

Love is in solitude

Incorrectly played jubilance

Of a small dolefully paved wound

Yet another tone of tainted things

And a miracle of crossroads

 

U skromnosti jutra, u crklom zraku, u bezbožju, i tako nitko nikad neće moć pronaći moj neki ljeporječiv trag: pozdravi dragocjeni na kozjem putu ćudoređa.

In morning’s modesty, in deceased air, in ungodliness, no one will ever find some mellifluous trace of mine: precious greetings on a goat trail to morality.

 

Dubravko Detoni: Trulo svjetlo

Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994.

Translated by Marija Novoselec, 4. d

 

Komentari