Uoči Svjetskog tjedna medijske i informacijske pismenosti (24. – 31. listopada)

Pogledamo li događanja u Koprivnici uoči Svjetskog tjedna medijske i i informacijske pismenosti, koji naglasak stavlja upravo na medijski i informacijski pismene gradove kao pokretače promjena, možemo se zapitati živimo li u medijski pametnom gradu

Danas su gimnazijalci u svome gradu mogli sudjelovati u radionici u kojoj su analizirali reklame, što je aktivnost koja im se nudila u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u sklopu desetog Festivala prava djeteta. Mogli su i razgovarati s vrhunskim novinarom Tihomirom Ladišićem na Sveučilištu Sjever. I naravno da su neki od njih iskoristili priliku, a s kakvim su se dojmovima i novim spoznajama vratili, otkrit će zasebni prilozi.

Od 24. do 31. listopada 2018. sedmi se put obilježava Svjetski tjedan medijske i informacijske pismenosti. Medijski i informacijski pismeni gradovi: glasovi, snaga i pokretači promjena moto je ovogodišnjeg Tjedna, a konferencija će se održati 24. i 25. listopada u Kaunasu u Litvi.  UNESCO skrbi o razvoju medijske i informacijske pismenosti. Za samostalno učenje o MIL-u zainteresiranima nudi besplatne online tečajeve. Nedavno pokrenuta inicijativa društvenih medija MIL CLICKS također je dio UNESCO-ove strategije za stvaranje medijski i informatički pismenih društava. MIL CLICKS način je da ljudi steknu medijsku i informacijsku pismenost pri svojoj uobičajenoj svakodnevnoj uporabi interneta i društvenih medija te da se uključe u vršnjačko obrazovanje u ozračju pregledavanja, igranja, povezivanja, dijeljenja i druženja.

Kako se u našoj školi ove godine provodi Medijska gradionica, donosimo prijevod Sporazuma MIL-klikera (MIL CLICKS Media and Information Literacy: Critical-thinking, Creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, Knowledge and Sustainability, tj. medijska i informacijska pismenost: kritičko razmišljanje, kreativnost, pismenost, interkulturalnost, građanstvo, znanje i održivost).

Sporazum MIL klikera

Misli kritički i klikaj mudro

Ja sam MIL kliker, zaklinjem se da ću prvo PROVJERITI prije negoli kliknem, objavim ili podijelim:

Prava: svjestan sam da sam građanin svijeta** s pripadajućim pravima i sposobnostima na mreži i izvan nje. Svjestan sam da moje objave mogu imati vidljive i nepoznate posljedice za mene ili za druge nepoznate osobe. Važno je kritički promisliti prije negoli se dijeli ili objavljuje neki sadržaj. Čak ako napravim pogrešku, odnosit ću se etično prema istoj te ju ispraviti.

Obrazovanje/ekonomija: svjestan sam da sam dio globalnog sela i ekonomije. Razumijem da sam potpuno opismenjen samo ako sam informacijski i medijski pismen. Zbog toga moje vlastito osnaživanje traženjem informacija, razvijanjem medijske i tehnološke kompetencije mogu pridonijeti miru i održivosti moje zemlje, regije i čitavog svijeta.

Glas: Predan sam širenju glasa o ovomu i djelovanju kao vršnjački edukator za medijsko i informacijsko opismenjavanje za sve ljude. Zalagat ću se i širiti kreativnost i vlastit izričaj te širiti pozitivne, razvojno orijentirane razgovore kako na mrežnim tako i izvanmrežnim prostorima.

Međukulturni dijalog: Svjestan sam postojanja različitih kulturnih i vjerskih obrazaca kao i raznovrsnih vjerovanja koja drugi ljudi imaju, a možda se ne podudaraju s mojima. Ja poštujem naše razlike. Nastojat ću sagledati stvari iz perspektive drugih osoba iako se možda s njima mogu ali ne moram slagati. Ja gledam na MIL kao na oruđe kojim povećavam svoja prava, prava drugih ljudi kako bi se donosile informirane odluke o sudjelovanju u međukulturnom dijalogu i razumijevanju drugih kultura. Kao medijski i informacijski pismena osoba, sudjelovat ću u raspravama koje ne šire mržnju.

Etičnost: Ja neću dijeliti informacije za koje znam da nisu istinite/činjenične. Poštujem tuđu privatnost, tuđa prava na mreži (uključujući njihova intelektualna prava) te neću unositi etičke prosudbe kad dijelim i objavljujem sadržaje. Kad god da dijelim sadržaj drugih ljudi, stavit ću izvore i omogućiti čitateljima provjeru izvora mojeg komentara kako bi oni sami mogli prosuditi.

Mudro klikanje za žene i muškarce: Svjestan sam da se informacije, mediji, tehnološko i komunikacijsko okružje odnose na žene i muškarce svih dobnih skupina podjednako. Svjestan sam da je MIL alat kojim se promiče spolna jednakost. Predan sam korištenju MIL kompetencija, kada ih steknem, za promicanje jednakih prava žena i muškarca svih starosnih skupina koliko znam i mogu. Obvezujem se primjenjivati svoja znanja, vještine i stavove s područja medijske i informacijske pismenosti kod procjene informacija na mreži i izvan nje te ih dijeliti s prijateljima i obitelji.

* Medijska i informacijska pismenost: Kritičko razmišljanje, kreativnost, pismenost, interkulturalnost, građanstvo, znanje i održivost

** Građanin se ovdje ima smatrati pojedincem koji se prepoznaje kao nositelj građanstva.

Prijevod Sporazuma: Miodrag Maričić, prof.

Prilog pripremili nositelji projekta Medijska gradionica GFG-a

Komentari