LORESU tim poziva sve zainteresirane učenike da osmisle logo Erasmus+ KA2 projekta koji je u listopadu započeo u našoj školi

Smjernice za izradu logotipa

Portugalski prijedlozi za pravila natjecanja:

– bilo koji učenik svake škole partnera može sudjelovati

– svaki učenik ili tim (od maksimalno 3 učenika) može ponuditi jedan logo

– logo mora biti prikazan i sadržan na papiru formata A 4 i može biti bilo kojeg oblika

– kako bi izradili logo, učenici se mogu koristiti riječima i/ili slikama

– logo bi također trebao sadržavati naziv projekta

– za logo se može koristiti maksimalno šest različitih boja; odabir šest boja pridonosi njegovoj jasnoći i urednosti

– budući da će se logo možda tiskati i u manjem formatu, mora biti uredan i jasan

– svaka će škola organizirati i sama provesti postupak odabira loga koji će predstavljati školu u konačnom odabiru; svaka škola može sudjelovati sa samo dva loga

– u konačnom odabiru svaka će škola dodjeljivati bodove od 1 do 5 (5 je najveći broj bodova) od 1. do 14. prosinca

– škola neće vrednovati vlastite primjere loga

– pobjeđuje logo koji skupi najveći broj bodova

– rok za objavu pobjednika svake od škola je 1. prosinca, rok za glasanje za zajednički logo je 14. prosinca, pobjednički će logo biti proglašen na početku siječnja i već ga tada možemo koristiti u dokumentima u Španjolskoj

– autor pobjedničkog loga primit će nagradu.

Kriteriji po kojima se odabire najbolji dizajn

  1. Logo mora jasno ilustrirati projekt.
  2. Vrednovat će se najbolja kvaliteta, urednost i inovacija.
  3. Dizajn se mora moći lako reproducirati na različitim platformama.

Za dodatne upute obratiti se možete nekom od voditelja projekta, a to su profesori Zvonimir Treščec, Maja Maček Treščec, Martina Grgac, Marina Njerš i Ana-Marija Martan.

Uključite se i postanite dio projekta!

LORESU tim

Komentari