Piše: Rebeka Crnoja, 3. b 

Kiklop, instrukcije, štrebanje, viša sila, stres, fakultet i ljetni praznici usko su povezani s pojmom mature, ispita zrelosti i ključa za nastavak školovanja. Kakva je situacija među koprivničkim gimnazijalcima kad je o maturi riječ, provjerili smo anketom u svibnju

Maturante generalno možemo podijeliti na dvije vrste: one koji strepe od mature i one koji se ne živciraju. Mnogi profesori naglašavaju da je prekasno započeti s pripremama za maturu u devetom mjesecu, ali čini se da neki ne dijele to mišljenje jer samo se 69,9 posto maturanata pripremalo za vrijeme proljetnih praznika ili ti ga u četvrtom mjesecu. Ipak, naši su gimnazijalci samouvjereno pristupili maturi te velik dio njih ne odlazi na pripremu izvan škole.

Roditelji igraju sporednu ulogu u pripremama za maturu jer navodno samo 21,7 posto maturanata odlazi na pripreme na njihovu inicijativu, a hoće li dobiti Oskara, vidjet ćemo nakon objave konačnih rezultata mature.

I dok se 77,1 posto onih koji odlaze na pripreme fokusira na obvezne predmete, 22,9 posto odabralo je pripremu iz izbornih, većinom prirodnih predmeta.

Maturanti su vrlo kritični prema svojoj dobnoj skupini i smatraju da većina onih koji odlaze na pripreme jesu oni koji u protekle četiri godine nisu pokazivali zanimanje za obrađivanje školskog gradiva (67,5 posto). Neki osjećaju da im znanje pruženo u školi nije dovoljno (63,9 posto). Postotak učenika koji ne pohađaju dodatne pripreme za maturu poklapa se s postotkom onih koji su negativno odgovorili na pitanje Smatraš li da će maturanti koji idu na pripreme bolje napisati ispite državne mature? Drugim riječima, 62,7 posto je onih koji ne vjeruju u moć priprema za maturu. Samo 20,5 posto anketiranih smatra da nije moguće upisati željeni fakultet bez priprema. Možda je razlog neodlaska na pripreme i visina obiteljskog budžeta jer više od polovice (86,7 posto) smatra da su pripreme jako skupe. Dodamo li tome sve ono što slijedi nakon mature (troškovi fakultetskog obrazovanja), pruženu mogućnost pripremanja u okvirima škole i još više od polovice onih koji su spremni učiti u grupi s vršnjacima – postaje jasno zašto pripreme za maturu izvan škole nisu aktualne kao prije nekoliko generacija.

Rebeka Crnoja, 3. b

Anketu provela: Petra Balija, 4. b

Foto: Petra Balija, 4. b

 

 

 

 

 

Komentari