Na satu Hrvatskoga jezika učenici drugog razreda, u skopu obrade Goldonijeve Krčmarice Mirandoline, dobili su zadatak da, kao motivacijski dio sata, pripreme kratko izlaganje o fantastično sjajnim ženama koje su promijenile svijet. Napravili su puno zanimljivih uradaka, a jedan od njih djelo je Marka Katinčića koji od početka školske godine zanimljive tekstove uvrštava u zidne novine 2. c.

Dubravka Šutalo-Kovačić, prof.

Komentari