Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga organiziralo je u svim gradovima naše županije predavanje profesora Milana Čapalije, kliničkog psihologa iz koprivničke bolnice, na temu izazova i rizika odrastanja s naglaskom na ovisnosti. U našoj su školi 1. prosinca predavanje, osim naših učenika prvih i drugih razreda, slušali i učenici Obrtničke škole. Zanimljiva pitanja pokazatelj su da učenici promišljaju o ovakvim temama i da je rad na prevenciji najbolji oblik djelovanja.

Jasmina Šandor, školska psihologinja

Komentari