Novi naraštaj maturanata na svoj je način posterima izrazio doživljaj avangardnih pravaca s početka 20. stoljeća. Autori su učenici 4. a, 4. b i 4. d razreda.

Budite blagi kad nas budete uspoređivali s onima koji su bili utjelovljeni zakon

Nas koji smo svuda tražili samo neobične doživljaje

Jer mi vam nikada nismo bili neprijatelji

I mi jedino želimo osvojiti široka i neobična prostranstva

Gdje se procvala tajna nudi svakome tko je želi ubrati (…)

Milost za nas koji se vječno borimo

Na granicama između Neograničenog i Budućnosti

                       Guillaume Apollinaire: “Riđokosa ljepotica”

Komentari