Ako mislite da su poduzetništvo i humanistički predmeti nespojivi, sigurno niste čuli za „Mudro drvo”. Riječ je o obrtu za poučavanje, savjetovanje i usluge koji je osnovan početkom rujna u Koprivnici, a u njegovu je timu i naša profesorica Sanja Suton. Profesorica Suton završila je filozofiju i ruski jezik na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Niz godina radila je u Srednjoj školi, a svojim dolaskom u GFG donijela je stručnost i entuzijazam te inicirala nekoliko zapaženih akcija i projekata, a kao učenicima najprivlačniji ističe se Filozofski café. Povodom pokretanja obrta zamolili smo je za kratak intervju

Kako ste Vi i ostali članovi tima došli na ideju da osnujete „Mudro drvo”?

Ideja o osnivanju „Mudrog drveta” sazrijevala je postupno. Osjećale smo da na temelju svojeg dugogodišnjeg rada u obrazovanju i na temelju neprestanog usavršavanja možemo i želimo ponuditi više i drugačije – nešto što je izvan okvira zadanih službenim dokumentima. Želimo ponuditi obrazovne sadržaje i metode za razvijanje i stjecanje vještina koje donose korist na kognitivnom području razvoja ličnosti,  kao i na području osobnog rasta i razvoja, a često nisu obuhvaćene redovitim obrazovanjem ili im se ne daje dovoljno prostora na nastavi. Glavni je motor, tj. pokretač osnivanja obrta – i njegova nositeljica – Dijana Mateša, profesorica engleskog i talijanskog jezika te dramska pedagoginja u edukaciji za psihodramskog terapeuta. Ona nas je okupila u mali stručni tim koji nudi raznolike programe. Uz Dijanu Matešu tim „Mudrog drveta” sačinjavaju: Sandra Maletić, profesorica hrvatskog i poljskog jezika i književnosti, Ivana Pavela, profesorica latinskog jezika i povijesti, i ja.

Kakve programe trenutačno nudite i namjeravate li proširiti sadržaje?

Trenutačno nudimo programe Čitam i rastem, Filozofija za djecu, Glumim i učim engleski, Tečaj učenja, pamćenja i koncentracije, pomoć u učenju za osnovnoškolce i Početni tečaj ruskog jezika. Sadržaje ćemo proširivati sukladno novim idejama i potrebama polaznika obrta.

Na što „Mudro drvo” stavlja naglasak?

U središtu je naših metoda poučavanja dijete koje „čuči” u svima nama i koje, uz igru i stručno vodstvo, usmjeravamo prema cilju. „Mudro drvo” stavlja naglasak na pitanje kako kvalitetno razmišljati. Kritičko i kreativno mišljenje središte je oko kojeg se grupiraju svi ostali odgojno-obrazovni ciljevi. Radimo u malim grupama (maksimalno sedam polaznika u grupi) jer se u malim grupama lakše povezati sa svim članovima. Na taj način svakom se polazniku omogućava stvaranje pozitivnog emocionalnog iskustva kao oslonca za usmjeravanje i održavanje pozornosti na konkretnim zadatcima.

Koje ćete aktivnosti Vi voditi?

Aktivnosti koje ću voditi u „Mudrom drvetu” ponajprije su Filozofija za djecu i Početni tečaj ruskoga jezika.

Kako namjeravate filozofiju približiti djeci?

Cilj programa Filozofija za djecu uvježbavanje je djece u kreiranju vlastitog kreativnog i kritičkog mišljenja od rane dobi. Ideja o poučavanju djece filozofiji u Hrvatskoj potječe od Bruna Ćurke, čelnika udruge „Mala filozofija” prema čijem će se programu i odvijati tečaj u „Mudrom drvetu”. Velik dio metoda preuzet je iz primjera drugih zemalja. Kako su djeca prirodni filozofi i već od rane dobi žele znati tko su i što su, teme koje se obrađuju u Filozofiji za djecu interesantne su djeci, ali i bitne za njihovo odrastanje i razumijevanje svijeta oko sebe. Neke od tema su mudrost, vrijednosti, istina, mišljenje, dobrota, hrabrost, prijateljstvo, ljubav… U tom programu crtani likovi vode djecu svijetom filozofije.

Zvuči uistinu zanimljivo. Vjerujete li da ćete probuditi filozofe u najmlađim Koprivničancima?

U izvedbi programa koristim se prezentacijama: likovi postavljaju pitanja i potiču djecu na zabavno, neopterećeno promišljanje o zadanoj temi. Neki od likova su sova Sofija, bakalarko Darko, jelen Malik i drugi. Upravo tako osmišljeni crtani likovi te uporaba priča i igara glavna su karakteristika programa „Filozofija za djecu”. Smatram da je takav način poučavanja vrlo uspješan zato što je usmjeren prema djetetu kao individui i zato što stvara pozitivan emocionalni okvir. Dakle, svako se dijete može osjećati sigurno i u opuštenu načinu rada razvijati svoje znanje i sposobnosti, uvažavajući i druge u tom procesu.

Kakva su očekivanja u vezi s obrtom koji ste pokrenuli? Imate li planove za budućnost „Mudrog drveta”?

Očekujem da će prednosti i dobrobiti koje pružaju naši programi biti prepoznati i prihvaćeni te da će pozitivno utjecati na zajednicu u kojoj živimo. Naša je vizija omogućavati edukaciju stručnjacima o metodama poučavanja, tj. komunikacije sa suradnicima. Te metode mogli bi inkorporirati u svoje zanimanje bez obzira na sektor rada kojem pripadaju. Također, pružiti istu edukaciju svima onima koji su željni unaprijediti vlastite komunikacijske sposobnosti u svojoj obitelji, poslu i društvu.

Potreban je velik entuzijazam za takav projekt. Otkrijte nam što Vas pokreće.

Igra, veselje te želja za osobnim rastom i razvojem.

Kako gimnazijalci reagiraju na dodatne sadržaje koje im nudite? Nastavlja li se Filozofski café i ove godine?

Dosad su gimnazijalci Filozofski café vrlo dobro prihvaćali. Nastavlja se i ove školske godine. Isto je tako dobro prihvaćeno pružanje mogućnosti učenicima da nastavni sadržaj „prorade” kreativno se izražavajući. Planiram organizirati pokoju „filozofsku šetnju”, otići na Filozofski café u goste te ugostiti učenike križevačke gimnazije na filocaféu u našoj školi.

Čestitamo profesoricama na hrabrosti i želimo im uspješan rad, a vas pozivamo da – za početak – posjetite stranicu „Mudrog drveta” na Facebooku.

Razgovor vodio: Bartol Kekez, 3. a

Komentari