U današnjem nam je modernome društvu sloboda izražavanja zajamčena. Imamo pravo izreći svoje mišljenje, koje se ponekad kod onih likovno kreativnijih pojedinaca preobrazi u prava umjetnička djela. Grafiti su naša stvarnost i uistinu su sveprisutni. Taj je oblik ulične umjetnosti jedan od najčešće viđanih simbola alternativne mladeži i pojedinih supkulturnih skupina, dok ga huligani redovito zlorabe kao izliku za šaranje po javnim površinama. Umjetnost dakle podržavamo, a one željne ostavljanja grubijanskih poruka ili vlastitoga potpisa pozivamo da promisle o svrhovitosti takvoga čina.

I ulice našega grada oblače se u zanimljive i vizualno bogate grafite. U nastavku slijede oni koji su nama zapeli za oko. Najviše smo ih pronašli u okolici Srednje škole i obližnjem popularnome Zelenjaku, a ima ih i po pješačkim i biciklističkim pothodnicima. Stoga gledajte, divite se i racionalno raspolažite gradskim površinama!

Tihana Klajzner, prof.

Šaljite nam svoje fotografije grafita!

Komentari