Piše: Iva Bolfek, prof.

Naši gimnazijalci sudjelovali su na likovnim radionicama „Cookie Factory“ koje su organizirali članovi udruge KEKS – Kulturna Emancipacija Kolaborativnih Studenata u sklopu događaja 3. FUNK DAY-a. Radionice su se održale 26. svibnja 2017. s početkom u 13 sati.

Studenti su učenicima predstavili Sveučilište Sjever, program, mogućnosti i prednosti nizom radionica i predavanjem. Učenici su na fotoradionici naučili osnovna pravila i tehničku obradu fotografija, dok su na  radionici reciklaže materijala naučili kako od već iskorištenih materijala izraditi funkcionalan predmet koji zadovoljava sve komponente dobrog dizajnerskog predmeta. Održana je i radionica ručnog, unikatnog oslikavanja tekstila te radionica 3D modeliranja, a na kraju su učenici dobili korisne informacije o principu izrade prijemne mape / portofolija za prijemni ispit na Sveučilište Sjever.

 

Komentari