Glasovanje za najučenika/najučenicu generacije u školskoj 2016./2017. godini je otvoreno. Svaki je učenik i nastavnik dobio e-poštu s pristupom anketi. Učenicima su e-mailovi poslani na školske adrese (@skole.hr)!

Prijava na školski webmail (prijavljujete se s ime.prezime@skole.hr i pripadajućom lozinkom)

Anketa je anonimna i svaki je sudionik može rješavati samo jednom. Odabir odgovora za svako pitanje nije nužan, odnosno glasovati se može za one učenike koje poznaješ.

Rok je za ispunjavanje ankete utorak, 25. travnja 2017.

Komentari