Reportaža je iznimno zahtjevna i vrlo česta novinarska vrsta koja je zasnovana na dobroj vijesti, a podrazumijeva priču i istraživanje. Nastaje na terenu i omogućuje sveobuhvatan prikaz teme. Reportažama novinari upozoravaju na probleme, istražuju ih i vrlo često potiču njihovo rješavanje.

O toj složenoj novinarskoj vrsti novinari GFG-a imali su prilike danas čuti od Ivane Habijan, diplomirane novinarke i studentice bibliotekarstva koja odnedavno radi u našoj školi. Nakon teorijskog dijela na nizu zanimljivih primjera upoznali su televizijske reportaže, one koje se susreću na internetskim portalima i uspjele reportaže iz lokalnih glasila. Vrijeme je proletjelo u razgovoru koji je uslijedio, a naši će novinari nakon ovog iskustva sigurno stvarati kvalitetnije reportaže.

Komentari