Učenici jezične gimnazije koji uče francuski jezik sa svojom su profesoricom Martinom Šifkorn-Labazan i njezinom pripravnicom Sandrom Špoljar prošlogodišnje radove pretvorili u digitalni časopis. Pogledajte!

Komentari