Piše: Jasmina Šandor, mag. psych.

Naše Petre iz 3. b, Petra Balija i Petra Lozo, sudjelovale su s profesoricom Šandor na konferenciji projekta Kreativna reakcija za nenasilje. Djevojke su u projekt Udruge Zamisli uključene od početka, odnosno već su odradile trening koji ih je pripremao za aktivnost u području prevencije nasilja koju moraju osmisliti. Na konferenciji je, osim zanimljivih predavanja, održana rasprava i forumsko kazalište u kojem su sa zadovoljstvom aktivno sudjelovale. Ipak je poznato da je učenicama gluma velika ljubav, a danas su ju imale priliku spojiti s plemenitim ciljem borbe protiv nasilja.

Komentari